ВТОРА АДВОКАТСКА КАНТОРА-ПЕТЪР АТАНСОВ ПРЕДЛАГА:

 • Устни консултации
 • Писмени консултации
 • Проучване на дело и даване на становище
 • Работа с договори за абонаментно правно обслужване.
 • Изработване на  вътрешно-нормативни актове.
 • Изготвяне на книжа
 • Изготвяне на договори
 • Процесуално представителство
 • Участие в преговори
 • Справки
 • Други