ТОРМОЗ

Психологическите последици от тормоза – може да проучите какви са ефектите върху жертвата, включително депресия, тревожност и ниското самочувствие, както и как тези ефекти могат да продължат дори след прекратяването на тормоза.

Превенция на тормоза – можете да проучите как да се предотврати тормоза, включително как да се разпознаят предизвикателите на тормоза и как да се укрепят социалните връзки, за да се избегне изолацията, която може да бъде предпоставка за тормоза.

Етика на тормоза – можете да проучите моралните и етичните аспекти на тормоза, включително кога тормозът става незаконен, какво е приемливо поведение и каква е отговорността на обществото като цяло.

Влияние на тормоза в работната среда – може да проучите как тормозът може да засегне работната среда, включително какви са разходите за компаниите заради загубата на продуктивност и недоволството на служителите, както и как да се подобрят условията на работа, за да се избегне тормозът.

Интернет тормоз – може да проучите как интернет тормозът засяга хората, включително как се разпространяват онлайн хейтърството и кибербулингът, както и как да се защитават хората от онлайн тормоза.

Тормозът над човек, известен още като мобинг или психологическо насилие, е форма на злоупотреба, при която един или повече хора нараняват или попречват на друго лице да работи или да живее нормален живот.

Тормозът може да се изрази по много начини, като например изолиране на жертвата от другите хора, постоянно критикуване на работата и личността на жертвата, неприлични коментари, грубост, клевети, унижения и заплахи. Тези действия не само че могат да причинят психически и физически болки на жертвата, но могат да доведат и до загуба на работата, нарушаване на лични отношения и здравословни проблеми.

Тормозът над човек е сериозен проблем, който може да засегне хора от всяка възрастова група и от всяко обществено положение. Жертвите на тормоза често изпитват унижение и чувство на безнадеждност, а в повечето случаи трудно се справят с проблема сами.

Ако сте жертва на тормоз от човек, е важно да търсите подкрепа и помощ от близки, приятели, колеги, психолози или други професионалисти, които могат да ви помогнат да се измъкнете от тази трудна ситуация. Не е препоръчително да оставате в тихо съгласие с тормоза, защото той може да продължи и да се влоши.

Както и да е, е важно да се запомни, че тормозът над човек е неприемливо поведение и трябва да бъде разкрит и предотвратен. Работодателите и общностите могат да приемат политики и програми за предотвратяване на тормоза, като насърчават откритост и подкрепа в работната среда и в обществото като цяло.

Предпазването от тормоз е важно за запазване на здравето и благополучието на всеки човек. Представям някои полезни съвети, които могат да помогнат да се избегне тормозът:

Бъдете внимателни при избора на работно място или на нови колеги. Не се колебайте да извършите допълнителни проучвания за фирмата или да зададете допълнителни въпроси при интервюто, за да се уверите, че работното място е безопасно и подкрепящо.

Избягвайте да се дистанцирате от колегите си. Участвайте в общи събирания, прояви и събития, за да се усъвършенствате в отношенията си.

Когато започвате да работите в ново място, бъдете внимателни към колегите си, за да разберете поведението им и как се взаимодействат с други хора.

Подкрепете себе си. Усъвършенстването на своето самочувствие може да ви помогне да се справите по-ефективно с трудните ситуации.

Ако се почувствате, че сте жертва на тормоз, не се колебайте да говорите с някой, на когото се доверявате, като например приятел, колега или семейството.

Ако смятате, че работното място е с неподходяща среда, можете да се обадите в HR отдела или в служба за сигурност на работното място. Те ще ви помогнат да решите проблема, като се осигурят в рамките на закона.

Не забравяйте, че тормозът над човек е престъпление. Ако мислите, че сте станали жертва на тормоз, незабавно се обърнете към компетентни органи, които да предоставят необходимата защита.

Как да сме сигурни че сме жертва на тормоз?

Тормозът е вредно поведение, което може да се изрази по много начини. Ето някои от признаците, които може да сигнализират, че сте жертва на тормоз:

Постоянни критики или измислени претенции – тормозът може да включва насърчителни критики, лъжи или измислени претенции от страна на другите хора, които са насочени към вас.

Изолация или игнориране – тормозът може да включва изолацията ви или игнорирането на вашето мнение от страна на колегите ви или другите хора във вашата общност.

Агресивно или насилствено поведение – тормозът може да включва физическо или емоционално насилие от страна на другите хора.

Постоянни упреци или заплахи – тормозът може да включва заплахи или упреци от страна на другите хора, които са насочени към вас.

Нередовно задавани задачи или несправедливо третиране – тормозът може да включва задаване на задачи, които са надвишават възможностите ви, или несправедливо третиране във връзка с определени правила или процедури на работното място.

Ако забележите такива или подобни признаци на тормоз, може да бъдете жертва на този вид поведение. Важно е да помните, че тормозът е неприемливо поведение и че имате право да търсите помощ и защита, когато се почувствате така.

Сексуалният тормоз е форма на нежелано сексуално поведение, което може да се проявява в различни форми. Този вид тормоз може да бъде изразен като нежелани коментари за сексуалната сила, нежелани физически докосвания, непристойни предложения или желание за сексуални отношения, когато не се желае такова поведение.

Сексуалният тормоз може да се прояви на работното място, в училище, на обществени места или в лични отношения. Той може да доведе до унижение, страх и принуда, както и до намаляване на самочувствието на жертвата.

Важно е да се отбележи, че сексуалният тормоз е незаконен и може да доведе до юридически преследвания, ако се докаже, че е станало. В случай че се чувствате жертва на сексуален тормоз, важно е да се обърнете за помощ и подкрепа. Можете да се свържете с местните органи, включително с полицията, ако смятате, че сте изправени пред нарушения на закона, или да се обърнете към социални услуги, които могат да ви осигурят подкрепа и съвети за това как да се справите с тази ситуация.

Вербалният тормоз е форма на тормоз, която се проявява чрез употреба на насмешки, оскърбления, обидни коментари, заплахи, лъжи или други думи, които могат да нанесат вреда на другите хора. Този вид тормоз може да се проявява както в лични, така и в професионални взаимоотношения.

Вербалният тормоз може да доведе до сериозни последици за здравето и благополучието на жертвите. Той може да доведе до унижение, намаляване на самочувствието, депресия, тревожност и други проблеми с психичното здраве. В допълнение към това, вербалният тормоз може да доведе до социална изолация на жертвата, което може да влоши техния живот и да ги отдалечи от приятелите, колегите или семейството им.

Ако сте жертва на вербален тормоз, е важно да се обърнете за помощ и подкрепа. Можете да потърсите помощ от близките си хора, както и да се обърнете към професионални консултации и психотерапевти, които могат да ви помогнат да се справите с този вид тормоз и да се възстановите. В допълнение, ако вербалният тормоз става на работното място, може да потърсите помощ от HR отдела или от синдикатите, за да получите конкретна подкрепа и съвети за това как да се справите със ситуацията.

Невербалният тормоз е форма на тормоз, която се проявява чрез невербално поведение и е извън границите на говоримия език. Това може да включва изрази на лицето, жестове, тон на гласа, мимика и други форми на тялото.

Невербалният тормоз може да има различни форми и последици. Например, невербалните сигнали, като израз на лицето, може да доведат до усещане за унижение или пренебрежение. Несъгласието, изразено чрез жестове или тон на гласа, може да доведе до нарушаване на доверието и отдалечаване на хората. В някои случаи, невербалният тормоз може да бъде толкова силно изразен, че да доведе до физическо нараняване.

Невербалният тормоз може да се проявява както в лични, така и в професионални взаимоотношения. Той може да бъде труден за откриване, особено ако не е свързан с явни действия или думи.

Ако сте жертва на невербален тормоз, е важно да се обърнете за помощ и подкрепа. Можете да потърсите подкрепа от близките си хора или професионални консултации и терапевти, които могат да ви помогнат да се справите с това, което изживявате. Ако невербалният тормоз става на работното място, може да потърсите помощ от HR отдела или синдикатите, за да получите конкретна подкрепа и съвети за това как да се справите със ситуацията.

В Република България има различни организации и институции, които  предоставят различни форми на подкрепа и помощ, включително кризисни центрове, линии за обаждания, консултации на психолози и социални работници, правна помощ и други. Ако сте жертва на тормоз, може да се свържете с тях за повече информация и консултации.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s