ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА

Лека телесна повреда според наказателния кодекс.

Според българския наказателен кодекс, леката телесна повреда е дефинирана като причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето или разстройство на здравето без да е налице опасност за живота на пострадалия.

Ако се докаже, че деянието е извършено с престъпна цел, то това може да бъде квалифицирано като причиняване на лека телесна повреда като последица от тежко престъпление.

Леката телесна повреда е наказуема с глоба, пробация или до две години лишаване от свобода.

Хулиганските деяния, които причиняват лека телесна повреда, са квалифицирани по различен начин в зависимост от конкретните обстоятелства.

Ако хулиганското деяние е причинило лека телесна повреда, то то ще се квалифицира като „лека телесна повреда по хулигански подбуди“. Това означава, че хулиганската подбуда на деянието е важен елемент при определяне на наказанието.

Според българския наказателен кодекс, когато хулиганската подбуда е причинила лека телесна повреда, виновният може да бъде наказан с глоба или до три години лишаване от свобода. Ако обаче пострадалият е дете, бременна жена или лице, чиято неработоспособност продължава повече от 10 дни, максималното наказание може да достигне до повече години лишаване от свобода.

Кой орган образува дело за лека телесна повреда?

За престъпления като леката телесна повреда, делото се образува от компетентния съд в района на който е станало деянието по инициатива на пострадалия в срок от шест месеца от извършване на деянието.

Ако става дума за лека телесна повреда по хулигански подбуди или друго по-тежко престъпление, делото може да бъде образувано от органите на прокуратурата, които след извършване на проучвания и при установяване на достатъчно основания, могат да отправят обвинение за съответното престъпление към компетентния съд.

В Република България обикновено за образуване на делото за лека телесна повреда се изисква подаване на жалба от пострадалия или неговия представител в съда, където също трябва да бъдат посочени доказателствата и свидетелите, които подкрепят жалбата.

Важно е да се обърне внимание, че по-леки случаи на лека телесна повреда, като например битки, шамари и подобни, може да бъдат разрешавани и чрез мирно споразумение между страните, без да се налага образуване на дело в съда.

Определение за средна телесна повреда според наказателните закони На Република България.

Според българския наказателен кодекс, средната телесна повреда е дефинирана когато е причинено: трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето; обезобразяване на лицето или на други части от тялото; постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.

Ако се докаже, че деянието е извършено с престъпна цел, то това може да бъде квалифицирано като причиняване на средна телесна повреда като последица от тежко престъпление.

Средната телесна повреда е наказуема с глоба, пробация или до шест години лишаване от свобода в зависимост от вида на телесната повреда.

Важно е да се отбележи, че при определяне на наказанието за средна телесна повреда се има предвид не само продължителността на неработоспособността на пострадалия, но и други обстоятелства, като например намерението на извършителя, наличието на преднамереност, използването на опасен или специален инструмент, постоянните вреди за здравето на пострадалия и др. Въз основа на тези обстоятелства, наказанието може да бъде увеличено или намалено от съда.

Тежката телесна повреда е категория от престъпления, при които са причинени сериозни вреди, а именно ако е причинено: продължително разстройство на съзнанието; постоянна слепота с едното или с двете очи; постоянна глухота; загуба на речта; детеродна неспособност; обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган; загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб; загуба или осакатяване на крак или ръка; постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.

Тежката телесна повреда се разглежда като тежко престъпление и е наказуема лишаване от свобода от три до десет години.

За да се установи вина за тежка телесна повреда, се изисква доказване на умишленото действие на извършителя, както и съществуване на пряка връзка между деянието на извършителя и нанесените телесни повреди на пострадалия.

Важно е да се отбележи, че за тежка телесна повреда могат да се наложат и по-тежки наказания, ако извършителят е бил осъзнат за тежките последици от деянието си, например ако е използвал оръжие или е насочил удар към чувствителни части на тялото на пострадалия.

За да се докажат телесните повреди, които са били причинени на пострадалия, се прилагат различни методи и способи.

Един от начините е извършването на медицински преглед и изследвания от лекари и медицински специалисти. Лекарите ще дадат своето мнение относно характера и степента на нараняванията, както и за необходимите мерки за лечение. Тези медицински доказателства могат да бъдат използвани в съда като писмени доказателства.

В допълнение, може да се направят снимки или скенери на засегнатите части на тялото на пострадалия, за да се видят повредите и да се потвърди степента на телесните повреди.

Също така, свидетелства от свидетели, които са наблюдавали инцидента, могат да бъдат използвани за доказване на телесните повреди.

Ако има съмнение във валидността на доказателствата, може да бъде извикан съдебно-медицински експерт, който да даде своето мнение по въпросите, свързани с нараняванията.

Всички тези методи и способи могат да се използват за доказване на телесните повреди в съда.

Делото за телесна повреда е наказателно производство, което се образува, когато са извършени действия, които са причинили телесни повреди на някой. Тези действия могат да бъдат извършени с различна степен на умишленост, включително от небрежност и непредпазливост.

Делото за телесна повреда може да бъде образувано по инициатива на пострадалия, който може да подаде жалба до компетентния орган, или от полицията или прокуратурата, която може да започне производство на основание Наказателните закони.

Процесът по делото за телесна повреда обикновено включва следните етапи:

Предварителна проверка и досъдебно производство: Това е етапът, когато полицията извършва предварително разследване на случая, за да събере доказателства, които да се използват по време на съдебния процес. Това може да включва разпитване на свидетели, извършване на медицински прегледи и събиране на други доказателства.

Съдебно производство: Това е етапът, когато делото се разглежда в съда. В този етап се представят доказателства от двете страни – защита и обвинение. Съдът взема решение на базата на доказателствата и съгласно закона.

Изпълнение на решението: Ако обвиненият е осъден, решението на съда трябва да бъде изпълнено. Това може да включва налагане на наказание, такси и компенсации за пострадалия.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s