„СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ“ – РЕЖИМ НА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ППС

256x144

Автор: Габриела Нешева

На улици, площади и паркинги и други части от пътната инфраструктура – общинска собственост, на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент“.

Редът и условията за определяне на местата с режим на платено паркиране „Служебен абонамент“ се утвърждава със заповед на кмета на Столична община. Цената за платено паркиране в режим „Служебен абонамент“ се определя с решение на Столичния общински съвет.

Режим на платено паркиране „Служебен абонамент“ се допуска само за собственици, ползватели  и/или наематели на нежилищни имоти.

Условията за наемане на паркоместа в режим на платено паркиране “Служебен абонамент” са следните:

 • Молба – в свободен текст до отдел „Организация и безопасност на движението“ към Столична община. В молбата се описват данни на фирмата, брой паркоместа, както и точен адрес, където наемателите ще ползват местата за паркиране. Паркоместата се отдават само на посочения адрес или съвсем близко до обекта.
 • Копие на актуално състояние от Агенцията по вписванията.
 • Копие на договор за наем или копие на нотариалния акт за желания адрес.

Описаните документи се подават на адрес: ул. „Будапеща“ № 17, ет. 7, между 10:00-12:00 часа.

След изготвянето на разрешителното и скицата, същите се заплащат на касата на отдела (45 лв.) при тяхното получаване.

С получените документи се отива в „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕООД, дирекция „ПАРКИРАНЕ И МОБИЛНОСТ“ с адрес: ул. „Будапеща“ № 17, ет. 1, отдел „Служебен абонамент“, като за изработването на договора допълнително се изискват:

 • Копие на актуалното състояние на фирмата от Агенцията по вписванията
 • Посочване на конкретното лице и длъжност, което ще подпише договора
 • Телефони и факс за връзка

Цените на паркоместата в режим на платено паркиране “Служебен абонамент” са следните:

 • „Синя зона” – 650 лв. с ДДС за едно паркомясто на месец
 • „Зелена зона” – 450 лв. с ДДС за едно паркомясто на месец
 • Извън зоните за почасово платено паркиране – 264 лв. с ДДС за едно паркомясто на месец

Отстъпка може да бъде направена при предплата за една година или за шест месеца.

Временно закриване на места за паркиране в режим „Служебен абонамент“, с цел провеждането на заявени по съответния ред в Столична община мероприятия от частен характер, се допуска единствено в неработни дни, а в работни дни за времето след 19.30 часа, но не по-късно от 08.30 часа.

Режимът па платено паркиране „Служебен абонамент“, е обособен по време на действие, както следва:

 • Дневен режим „Служебен абонамент“ – валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.30 до 19.30 часа, а в събота от 08.00 до 18.00 ч. – само за паркоместата, попадащи в „синя зона“,
 • Нощен режим „Служебен абонамент“ – валиден в часовия диапазон от 19.30 до 08.30 часа, в обхвата на зоната за почасово платено паркиране „СИНЯ зона“.

При регистриране на паркирано в нарушение ППС на паркомясто, обозначено с неподвижен пътен знак в режим „Служебен абонамент“, същото ППС може да бъде преместено принудително, като водачът или собственикът на ППС заплаща разходите по принудителното преместване и отговорното пазене на специализиран паркинг.