СИНЯ И ЗЕЛЕНА ЗОНА

Sinya_i_zelena_zona_01.11.2018.jpg

Автор: Габриела Нешева

Нормативна уредба: Наредба за организация на движението на територията на Столична община

На улици, булеварди, площади и паркинги – публична общинска собственост и други части от пътната инфраструктура, както и други терени – общинска собственост, съобразно схеми за местоположението и обхвата, приети от Столичния общински съвет, със заповед на кмета на Столична община, се въвежда режим на почасово платено паркиране на ППС. Върху разрешените за паркиране места на тротоари, се разрешава паркиране на ППС (пътно превозно средство) с допустима максимална маса до 2.5 тона и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места.

Режимът на почасово платено паркиране е обособен в две зони:

„Синя зона“– валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.30 до 19.30 часа, събота – в часовия диапазон от 08.30 до 18.00 часа и

„Зелена зона“– валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.30 до 19.30 часа.

Зоните са за самотаксуване от водачите на ППС, като заплащането за паркиране се извършва веднага при заемане на място в същите и се различават по граници на обхват и условия за престой и паркиране, както следва:

„СИНЯ ЗОНА“ – оградена от булевардите – „Христо Ботев“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Княз Ал. Дондуков“, бул. „Васил Левски“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“.

Максимална продължителност на паркиране до 2 /два/ часа. По граничните булеварди посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране „Синя зона“.

„ЗЕЛЕНА ЗОНА“ – зоната извън описаните граници на „СИНЯ ЗОНА“, оградена от булевардите и улиците – бул. „Княгиня Мария Луиза“, ул. „Белоградчик“, ул. „Веслец“, ул. „Клокотница“, ул. „Будапеща“, ул. „Козлодуй“, ул. „Константин Стоилов“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Драган Цанков“;, ул. „Митрополит Кирил Видински“, ул. „Йосиф Петров“, пл. „Велчова завера“, ул. „Стоян Михайловски“, бул. „Пейо Яворов“, бул. „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Атанас Луков“, ул. „Люба Величкова“, ул. „Сребърна“, ул. „Хенрих Ибсен“, ул. „Козяк”, ул. „Осий Кордобски“, ул. „Св. Атанасий Велики“, ул. „Козяк“, ул. „Света Троица“, ул. „Никола Образописов“, ул. „Епископ Протоген“, граница на „Южен Парк“, бул. „Арсеналски“, бул. „Черни връх“, бул. „България“, бул. „Пенчо Славейков“, бул. „Витоша“/ до ул. „Бяла черква“ и обратно до бул. „България“/, бул. „България“, бул. „Академик Иван Е. Гешов“, ул. „Хан Пресиян“, ул. „Здраве“, бул. „Пенчо Славейков“, ул. „Св. Георги Софийски“, бул. „Академик Иван Е. Гешов“, бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“, ул. „Йоаким Кърчовски“, ул. „Камен Андреев“, ул. „Охридско езеро“, ул. „Гюешево“, бул. „Инж. Иван Иванов“, бул. „Ал. Стамболийски“, ул. Димитър Петков“ /до ул. „Д-р Калинков“ и обратно/, бул. „Ал. Стамболийски“, бул. „Константин Величков“, бул. „Сливница“, ул. „Опълченска“.

Максимална продължителност на паркиране до 4 /четири/ часа. По граничните булеварди, посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране „Зелена зона“.

Режим на почасово платено паркиране „Зелена зона“ може да се въведе извън границите, определени в Наредбата относно „ЗЕЛЕНА ЗОНА“, когато е налице някое от следните условия:

  • проблеми с паркирането;
  • проблеми с организация на движението;
  • голям брой нарушения на ЗДвП;
  • предложение от районната администрация, общински съветници, граждани, стопански субекти и др.

Цената за 1 /един/ час паркиране в зоните за почасово платено паркиране се определя с решение на Столичния общински съвет. Общинският съвет може да определи цени за паркиране в зоните за почасово платено паркиране за месец, шест месеца и дванадесет месеца.

Кметът на Столична община, в случаи на провеждане на заявени по съответен ред мероприятия от частен или обществен характер, може със заповед да закрива временно, частично или цялостно участъци от зоните за почасово платено паркиране.

Началото и краят на действие на зоните за паркиране в режим на почасово платено паркиране се сигнализират с пътни знаци и табели, чрез които на водачите на ППС се указват условията за паркиране, като могат да се оборудват с камери за видео наблюдение, апарати за фото заснемане и да се обозначават с пътна маркировка.