Реклама в Google, Facebook, Instagram и задължението за регистрация по ДДС

Глоба от 500 до 5 000 лв./ пет хиляди лв. се налага от НАП, когато рекламираме в Facebook, Google и Instagram без регистрация по ДДС. Рекламите в Google Ads и Facebook, Instagram са инструмент, който може да ти помогне да реализираш продажби стига да анализираш резултати си постоянно, и да правиш промени за подобряването им.

Трябва ли да се регистрирам по ДДС, когато рекламирам в Google Ads, Facebook или Instagram дори когато няма оборот от 50 000 лв? Целта на тази публикация не е да дава ясни предписания, а само и единствено да разгледа двете възможности, за да може вие да си вземете решение в коя посока да поемете. Задължението за регистрация, когато получавате рекламна услуга от Facebook, Google, Instagram, е че тази услуга се извършва от фирма регистрарана по ДДС в друга страна членка на ЕС. Когато вашата фирма ползва услуги от доставчик, който е базиран в Европейския съюз, в повечето случаи тя трябва сама да начислява ДДС върху стойността на тези услуги и да го заплаща в България. Сумата на рекламната услуга, която вие получавате не е обложена с ДДС от Facebook или Google, но вие получавате тази услуга на територията на България, като в този случай е ваше задължение да си начислите 20% ДДС върху стойността на фактурите получени за реклама, които получавате всеки месец. Този вариант е по-изгоден поради обстоятелството, че в България ДДС е в размер на 20 %, докато в Ирландия, където е регистрацията на Google,ДДС е в размер на 21 %.

чл.97а по ДДС при такъв вид реклама  е императивен и има срок за регистрацията. Регистрацията по чл.97а от закона за ДДС трябва да стане в срок от 7/ седем дни преди да получите първата си фактура от Гугъл или Фейсбук.

При регистрацията по ДДС, и по специално чл.97а, за вас възниква задължението да декларирате пред НАП стойността на услуги, които сте получили от фирми регистрирани в друга страна членка на ЕС и да начислите и внесете 20% ДДС единствено върху тази сума. Няма да начислявате ДДС върху оборота и да ползвате данъчен кредит върху стойността на покупките, които правите.