РАЗРЕШЕНИ ЛИ СА ЗАГЛУШИТЕЛИТЕ ЗА ЛОВНО ОРЪЖИЕ?

5270_pages

Нормативна уредба:

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Забраняват се:  придобиването, съхранението, носенето и употребата на заглушители за оръжия, с изключение на супресори за дългоцевно нарезно оръжие за ловни цели.

На лицата притежаващи дългоцевно нарезно оръжие за ловни цели, се разрешава придобиването, съхранението, носенето и употребата на супресори за него, след получаване на разрешение за придобиване.

„Супресор“ е всяко устройство, предназначено за намаляване на звука от изстрел на дългоцевно нарезно оръжие, като намалението на звука е с не повече от 45 децибела, а също така може да има предназначение за разсейване на звуковата вълна и отвеждане на звука от изстрела в направление, различно от стрелящия.

С оглед настъпилите промени в Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия е видно, че придобиването, притежаването и използването на заглушители за ловно нарезно оръжие са абсолютно забранени. Вместо това законодателят е предвидил придобиването, притежанието и употребата на супресори, които заглушават шума най-много с 45 децибела, което е с една единствена цел, комфорт на стрелящия под прага на болката от силен шум при изсрел. Този праг на поносимост е около 130 децибела.