ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ, ИЗПОЛЗВАЩИ ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

air-freight.jpg

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91

2.Правата при отказан достъп на борда

Често авиокомпаниите, за да избегнат наличието на свободни места в самолетите, позволяват да бъдат резервирани повече билети, от колкото са местата в самолета. Причината е, че често се случва пътници да се отказват в последния момент от полетите си.

Когато авиокомпанията по разумни причини има вероятност да откаже достъп на борда, той първо следва да апелира към доброволци, които да се откажат от техните резервации в замяна на определени облаги според условия, съгласувани между съответния пътник и опериращия въздушен превозвач.

Ако се явят недостатъчен брой доброволци, за да могат останалите пътници с резервации да се качат на борда, тогава съответната авиокомпания може да откаже достъп на борда на пътници против тяхната воля.

Ако на пътници се откаже достъп на борда против тяхната воля, авиокомпанията ги компенсира незабавно и им предоставя необходимата помощ чрез възстановяване стойността на билетите или премаршрутиране, настаняване в хотел, превоз между летището и мястото за настаняване, предоставяне на храна и напитки и др.

3.Права при отмяна на полет

При отмяна на полет съответните пътници могат да получат отново от съответната авиокомпания помощ, изразяваща се във възстановяване стойността на закупения билет, предоставяне на подходящи условия за времето на изчакване, настаняване в хотел, предлагане на алтернативен маршрут, когато нормално очакваното начало на новия полет е най-малко в деня след заминаването, така както е било планирано за отменения полет.

Пътниците имат право да получат обезщетение, но само в случаите когато не са информирани за: 

 • отмяната минимум две седмици преди началото на полета по разписание
 • отмяната между две седмици и седем дни преди началото на полета по разписание и им е предложено премаршрутиране, което им позволява да заминат не по-късно от два часа преди началото на полета по разписание и да достигнат техния краен пункт на пристигане за по-малко от четири часа след времето за пристигане по разписание
 • отмяната по-малко от седем дни преди началото на полета по разписание и им е предложено премаршрутиране, което им позволява да заминат не по-късно от един час преди началото на полета по разписание и да достигнат техния краен пункт на пристигане за по-малко от два часа след времето за пристигане по разписание.

Ако пътниците са информирани за отмяната, се дава обяснение относно възможния алтернативен транспорт.

Опериращ въздушен превозвач не е длъжен за изплаща обезщетение ако може да докаже, че отмяната е причинена от извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати, дори да са били взети всички необходими мерки. Такива са например стачки или неблагоприятни климатични условия.

Тежестта на доказване във връзка с въпроса дали и кога пътникът е бил информиран за отмяната на полета лежи върху опериращия въздушен превозвач.

4.Права при закъснение

Пътниците получават отново храна, напитки, грижи, нощувка в хотел, както и транспорт  през времето на очакване на полета, а също и на два безплатни телефонни разговора или e-mail, в случаите, когато превозвачът предвижда, че ще настъпи закъснение на полета. Закъсненията са:

 • за два или повече часа при полети до 1 500 километра
 • за три или повече часа при всички полети на територията на Общността над 1 500 километра и при всички други полети между 1 500 и 3 500 километра
 • за четири часа или повече при всички полети, извън описаните

При всички обстоятелства, помощта се предлага в рамките на времето, посочено по-горе по отношение на всяка категория разстояние.

В случай, че превозвачът предвиди закъснение на полета с повече от 5 часа, пътника има право на възстановяване на цената на билета, както и на безплатен превоз до летището, от което е започнало пътуването, с първото възможно транспортно средство.

 1. Права при увреждане или загубване на багаж

В случай, че багажът е повреден или изчезне по време на полета, пътникът има право да поиска от превозвача обезщетение. Всички претенции, свързани с повредения багаж, трябва да бъдат обявени не по-късно от 7 дни от датата на неговото получаване, а в случаите на закъснял багаж – в рамките на 21 дни от датата на получаване. Ако багажът ви е изгубен от друг превозвач, а не от този, от когото сте закупили билета, тогава можете да искате обезщетение от единия от тях.

6.Право на обезщетение

В зависимост от разстоянието, пътниците могат да получат следните обезщетения:

 • 250 EUR за всички полети до 1 500 километра
 • 400 EUR за всички полети на територията на Общността над 1 500 километра и за всички други полети между 1 500 и 3 500 километра
 • 600 EUR за всички полети, непопадащи в изброените по-горе

При определяне на разстоянието базата е последният краен пункт на пристигане, в който отказаният достъп на борда или отмяна на полет ще забавят пристигането на пътника след времето по разписание.

Обезщетението може да бъде намалено с 50%  тогава, когато авиокомпанията успее да предложи алтернативен полет с разлика от 2 до 4 часа от пристигането спрямо планирания такъв:

 • 2 часа – полет до 1500км
 • 3 часа – между 1500км и 3500км
 • 4 часа – над 3500км

Обезщетението се изплаща в брой, чрез електронен банков превод, банкови ордери или банкови чекове или, с подписано съгласие на пътника, в пътнически ваучери и/или други услуги.

7.Видове обезщетения

 • Право на възстановяване стойността на билетите или предлагане на алтернативен маршрут

На пътниците се предлага избор дали до 7 дни да им бъде възстановена пълната стойност на билета на цената, на която е купен, за част или части от неосъществения път и за част или части от вече осъществения път.

Авиокомпанията може да предложи алтернативен маршрут при сравними транспортни условия, до техния краен пункт на пристигане при първа възможност или премаршрутиране при сравними транспортни условия, до техния краен пункт на пристигане на по-късна дата, удобна за пътника, в зависимост от наличността на свободни места.

 • Право на грижа

Това включва безплатно предлагане на храна и напитки според времето за изчакване,  настаняване в хотел в случаите, когато се налага престой за една или повече нощи, или когато се налага допълнителен престой към първоначално предвидения от пътника; превоз между летището и мястото за настаняване.

Освен това, на пътниците се предлагат две безплатни телефонни обаждания или електронни съобщения.

 • Настаняване на място в по-висока/по-ниска класа

Ако авиокомпанията настани пътник на място в салон с по-висока класа от тази, за която е купен билетът, той не може да изисква допълнително заплащане.

Ако пътникът е настанен на място в салон с по-ниска класа от тази, за която е купен билетът, той в рамките на седем дни може да поиска да му се възстанови 30 % от цената на билета за всички полети до 1 500 километра; или 50 % от цената на билета за всички полети на територията на Общността за над 1 500 километра и за всички други полети между 1 500 и 3 500 километра; или 75 % от цената на билета за всички полети, непопадащи в изброените.