ПАРКИРАНЕ НА ЖИВУЩИТЕ В ЖИЛИЩНИ ИМОТИ, ПОПАДАЩИ В СИНЯ И ЗЕЛЕНА ЗОНА

0000247566-article3

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

Наредба за организация на движението на територията на Столична община

2. Локално платено паркиране на ППС

На улици, булеварди и площади – общинска собственост и други части от пътната инфраструктура, както и други терени – общинска собственост, с въведен режим на почасово платено паркиране, кметът на Столична община със заповед въвежда режим на локално платено паркиране на ППС, чийто ползуватели са от домакинството на собственици или наематели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране, и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот.

Това право се предоставя на физически лица, които управляват ППС по силата на право на собственост, или на правно основание, различно от правото на собственост, и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на обособения жилищен имот, който използват за жилищни нужди.

Тези лица имат право да паркират ППС в границите на конкретна подзона, от зоните за почасово платено паркиране, в която попада адресът на обособения жилищен имот.

3.Граници на подзоните

Границите на конкретните подзони за локално платено паркиране, попадащи в зоните за почасово платено паркиране, са както следва:

СИНЯ ЗОНА – ПОДЗОНИ

Подзона 1. Бул. „Христо Ботев“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Княз Александър I Батенберг“, ул. „Алабин“.

Подзона 2. Бул. „Христо Ботев“, ул. „Алабин“, бул. „Витоша“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“.

Подзона 3. Бул. „Витоша“, ул. „Алабин“, ул. „Граф Игнатиев“, бул. „Васил Левски“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“.

Подзона 4. Ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Алабин“, ул. „Княз Александър I“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“.

Подзона 5. Бул. „Княз Александър Дондуков“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“.

ЗЕЛЕНА ЗОНА – ПОДЗОНИ

Подзона 6. Бул. „Христо Ботев“, бул. „Сливница“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Тодор Александров“.

Подзона 7. Ул. „Опълченска“, бул. „Сливница“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Тодор Александров“.

Подзона 8. Бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Христо Ботев“.

Подзона 9. Бул. Тен. Едуард И. Тотлебен“, бул. Тен. М. Д. Скобелев“, бул. „Прага“, бул. „Пенчо Славейков“.

Подзона 10. Бул. „Прага“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, бул. „България“, бул. „Пенчо Славейков“.

Подзона 11. Бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“.

Подзона 12. Бул. „Васил Левски“, бул. „Янко Сакъзов“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Цар Освободител“.

Подзона 13. Бул. „Васил Левски“, бул. „Княз Александър Дондуков“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, ул. „Проф. Милко Бичев“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Янко Сакъзов“.

Подзона 14. Бул. „Васил Левски“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Княз Александър Дондуков“.

Подзона 15. Бул. „Сливница“, бул. „Васил Левски“, бул. „Княз Александър Дондуков“, ул. „Георги С. Раковски“.

Подзона 16. Бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Сливница“, ул. „Георги С. Раковски“, бул. „Княз Александър Дондуков“.

Подзона 17. Бул. „Княгиня Мария Луиза“, ул. „Белоградчик“, ул. „Веслец“, ул. „Клокотница“, ул. „Козлодуй“, ул. „Константин Стоилов“, бул. „Сливница“.

Подзона 18. Бул. „Христо Ботев“, бул. „Княгиня Мария Луиза“- локално платно пред Централна Гара, бул. „Сливница“.

Подзона 19. Ул. „Опълченска“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Сливница“.

Подзона 20. ул. „Здраве“, ул. „Хан Пресиян“, бул. „Академик Иван Е. Гешов“, бул. „България“, бул. „Витоша“ /до ул. „Бяла черква“ и обратно до бул. „Пенчо Славейков“/, бул. „Пенчо Славейков“

Подзона 21. Бул. „Черни връх“, бул. „Джеймс Баучър“, ул. „Света Троица“, ул.“Никола Образописов“, ул.“Епископ Протоген“, граница на Южен парк, ул. „Богатица“, ул. „Славите“, бул. „Арсеналски“.

Подзона 22. Бул. „Джеймс Баучър“, бул. „Свети Наум“, бул. „Черни връх“.

Подзона 23. Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Черни връх“, бул. „Свети Наум“, ул. „Милин Камък“.

Подзона 24. Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Милин камък“, бул. „Св. Наум“, ул. „Йосиф Петров“, ул. „Митрополит Кирил Видински“, бул. „Драган Цанков“.

Подзона 25. Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Михай Еминеску“, ул. „Хан Омуртаг“, ул. „Мизия“.

Подзона 26. Бул. „Джеймс Баучър“, бул. „Черни връх“, ул. „Хенрих Ибсен“, ул. „Козяк“, ул. „Осий Кордобски“, ул. „Св. Атанасий Велики“, ул. „Козяк“.

Подзона 27. Бул. „Джеймс Баучър“, пл. „Велчова завера“, бул. „Стоян Михайловски“, бул. „П. К. Яворов“, бул. „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Плачковица“.

Подзона 28. Бул. „Джеймс Баучър“, ул. „Плачковица“, бул. „Никола Й. Вапцаров“, бул. „Черни връх“.

Подзона 29. Бул. „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“, ул. „Сребърна“, бул. „Черни връх“.

Подзона 30. Бул. „Пенчо Славейков“, ул. „Св. Георги Софийски“, бул. „Академик Иван Е. Гешов“, бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“.

Подзона 31. Бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“, ул. „Йоаким Кърчовски“, ул „Добруджански край“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“.

Подзона 32. Бул. „Ал. Стамболийски“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, ул. „Добруджански край“, ул. „Камен Андреев“, ул. „Охридско езеро“, ул. „Гюешево“.

Подзона 33. Бул. „Ал. Стамболийски“, бул. „Инж. Иван Иванов“, бул. „Сливница“, ул. „Опълченска“.

Подзона 34. Бул. „Инж. Иван Иванов“, бул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Димитър Петков“ /до ул. „Д-р Калинков“ и обратно/, бул. „Ал. Стамболийски“, бул. „Константин Величков“, бул. „Сливница“.

Подзона 35. Бул. „Евл. и Хр. Георгиеви“, ул. „Проф. Мико Бичев“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Ситняково“, ул. „Черковна“, ул. „Султан Тепе“.

Паркирането се извършва и по участъците от граничните булеварди и улици, когато на тях има въведен режим на почасово платено паркиране, само от страната, прилежаща към съответната подзона.

4.Процедура

Винетен стикер – Правото на локално платено паркиране се установява с винетен стикер. Той следва да бъде залепен на предното стъкло на превозното средство. Винетният стикер се залепва на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол. Винетен стикер незалепен по посочения начин или без да е заплатена определената сума, е невалиден.

Валидност – Винетният стикер се издава за срок от един, дванадесет или двадесет и четири месеца, след установяване на правото на лицето описано в Наредбата и заплащане от същото на сума в размер, определен с решение на Столичен общински съвет.

За колко автомобила можем да извадим винетен стикер – описаните правила важат за до три автомобила на обособен жилищен имот. За първия автомобил се заплаща сумата, определена от Столичен общински съвет. За втори автомобил лицата заплащат двойния размер на сумата за първи автомобил, за трети – тройния размер на сумата, определена с решението на Столичен общински съвет, като сума за първи автомобил. Първи автомобил е този, който е заявен първи по време.

Издаване на винетен стикер – Необходимо е да се подаде заявление по образец до „Център за градска мобилност“ ЕАД, в което лицето декларира обстоятелствата, установяващи правото по чл. 71 и чл. 72 от Наредбата и периода на ползване.

Към заявлението следва да бъдат представени следните документи:

 • лична карта – за българските граждани, документ за постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване за чуждите граждани
 • свидетелство за регистрация на ППС, в което адресът, посочен в сектор С II.3, е идентичен с постоянния адрес на собственика на същото ППС
 • свидетелство за правоуправление на ППС
 • нотариален акт за собственост или друг документ за собственост на обособения жилищен имот, или договор за наем на обособения жилищен имот
 • документ, доказващ валидното правно основание за ползване на ППС в случай, че не са собственици
 • при предоставено право за лично ползване на служебен автомобил – документ от работодателя, удостоверяващ, че заявителя е в трудово или служебно правоотношение, или има сключен договор за управление, както и документ, удостоверяващ предоставянето на служебния автомобил освен за служебно, така и за лично ползване
 • допълнителни документи, за наличие на правото на ползване на режима на локално платено паркиране и за удостоверяване на собственост на имот

Срок на процедурата –  Винетните стикери се издават в срок до 15 работни дни, след представяне на необходимите документи. В случай на констатирани несъответствия в представените документи, на заявителя се предоставя четиринадесетдневен срок за отстраняването им. Неотстраняването в този срок е основание за прекратяване на процедурата по издаване на винетен стикер.

Винетен стикер за един месец –  издава се при декларирано искане от заявителя. Винетен стикер за един месец се издава еднократно и при наличието на следните обстоятелства:

 • заявителят е в процедура по издаване на официален документ, удостоверяващ постоянен адрес, идентичен с имота в който живее
 • заявителят е собственик на ППС по силата на договор за покупко-продажба и е в процедура по пререгистрация на същото
 • оставащият срок на действие на договора за наем на ППС е по-малък от два месеца, считано от датата на подаване на заявлението

Плащане – Винетният стикер се предоставя на лицето, подало заявлението, само след плащане за услугата. Цените за винетен стикер за локално платено паркиране са:

 • за живущите в „Зелена зона“ – 10 лв. на месец, 100 лв. за дванадесет месеца и 200 лв. за двадесет и четири месеца за един автомобил на жилище. За втори автомобил на домакинство цената е в двоен размер и за трети автомобил в троен размер
 • за живущите в „Синя зона“ – 15 лв. на месец, 150 лв. за дванадесет месеца и 300 лв. за двадесет и четири месеца за един автомобил на жилище, за втори автомобил на домакинство в двоен размер и за трети автомобил в троен размер.
 • поредността на автомобила зависи от поредността на подаденото във времето заявление.

При неявяване за получаване на винетен стикер или неплащане в срок до 15 работни дни, от датата на подаване на заявлението, процедурата по издаване на винетния стикер се прекратява и лицето желаещо да ползва услугата, подава ново заявление и представя отново документи.

Издаденият винетен стикер за дванадесет месеца може да се заплати еднократно или помесечно. Размерът на цените на услугата локално платено паркиране се определя с решение на Общинския съвет.

При помесечно плащане на услугата локално платено паркиране, винетният стикер е валиден до 3 (три) работни дни, считано от крайната дата, за която е заплатен. При непостъпило плащане в срок, винетният стикер се анулира и същият може да бъде издаден отново след подаване на заявление.

Замяна на винетен стикер – Винетен стикер може да бъде заменен с нов, със същия срок на валидност, без допълнително заплащане в случаите, когато са налице обстоятелства, налагащи смяна на челното стъкло или ППС с друго, като първоначално издаденият стикер се анулира служебно.

При промяна на постоянен адрес с адрес, отговарящ на условията на чл. 71 и чл. 72 от Наредба за организация на движението на територията на Столична община, лицето, ползващо услугата локално платено паркиране, подава ново заявление.

При настъпили обстоятелства, водещи до отпадане на правото по чл. 71 и чл. 72, в рамките на срока на валидност на издадения винетен стикер, на лицето се възстановява остатъкът от еднократно заплатената от него цена за ползване на услугата локално платено паркиране. Възстановява се размерът за оставащите пълни месеци до края на срока на валидност.

След изтичане на срока на валидност на издадения винетен стикер за един, дванадесет или двадесет и четири месеца, лицата, желаещи да продължат ползването на услугата, подават отново заявление.

При промяна на обстоятелствата, декларирани в заявлението, лицата, ползващи услугата, са длъжни в 14-дневен срок да уведомят писмено „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД за настъпилите промени.

На лицата декларирали неверни обстоятелства и/или представили към заявлението документи с невярно съдържание, не се предоставя винетен стикер за локално платено паркиране, като се информират компетентните органи.

В случаите на последващо установени декларирани неверни обстоятелства и/или представени към заявлението документи с невярно съдържание, недекларирани промени в обстоятелствата, винетният стикер се анулира, като заплатената сума за издаването на стикера не се възстановява.

Винетните стикери се издават, активират, анулират и контролират от общинското дружество „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Столична община.

Винетният стикер не предоставя права за паркиране извън определената подзона за локално платено паркиране, за която е определен и в която попада адресът на обособения жилищен имот, в който ползвателите на услугата „локално платено паркиране“ живеят.