Обучение

Адвокатска кантора Петър Атанасов и Габриела Нешева предлага обучение на юристи за специализиране в дадена област на првото. След завършване на обучението и след показване на задълбочени познания в съответната област се гарантира работно място и възнаграждение.

Форми на обучение: дистанционно и редовно.

Обучението включва практическа подготовка на придобитите във висше учебно заведение теоретични познания, а именно:

  • Изготвяне на документи според специфичните изисквания на всеки клиент, както и на различните видове институции
  • Процесуално представителство на клиенти пред органите на съда, досъдебното производство, банки, застрахователни компании, ЧСИ, НАП, НОИ, нотариуси
  • Консултации онлайн и на живо по поставен от клиента казус
  • Изготвяне на защити по дела: наказателни, граждански, административни
  • Поведение на адвоката в съдебна зала, пред клиенти, пред различните видове институции, пред ответната страна в един спорт, медиация
  • Обучение за казусите, предоставени от ВАС във връзка с изпит за придобиване на адвокатска правоспособност