ОБЕДИНЯВАНЕ НА ДЕЛА В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

768x432.jpg

1.Нормативна уредба:

Чл.41, чл.217 – чл.218, чл.411а, ал.5 от Наказателно-процесуалнен кодекс

2.Кога се обединяват дела в наказателното производство?

Когато две или повече дела имат връзка помежду си и ако за тяхното правилно изясняване и разкриване на обективната истина се налага това.

3.Кои  наказателни дела могат да се обединяват?

  • Дела за различни престъпления или срещу различни лица, имащи връзка помежду си.
  • Дела за различни престъпления срещу един и същи обвиняем, когато по никое от тях не е започнало съдебното следствие.

4.Подсъдност:

  • Когато някое от делата е подсъдно на по-горен съд, обединеното дело се разглежда от него.
  • Когато делата са подсъдни на съдилища от еднаква степен, обединеното дело се разглежда от съда, на който е подсъдно делото за най-тежкото престъпление.
  • Когато някое от делата е подсъдно на специализирания наказателен съд, обединеното дело се разглежда от него. 

Специализираният наказателен съд разглежда дела за престъпления против републиката, както и срещу лица, които образуват, ръководят или участват в организирани престъпни групи, или изпълняват поръченията на такива групи. Разглежда наказателните дела и срещу лица, които извършват умишлени престъпления в качеството им на длъжностни лица, охранители, застрахователи или служители в системата на МВР (включително и когато само се представят за такива).