КОНТАКТИ

Водещ екип:

Петър Атанасов и Габриела Нешева

 

 

Телефон за контакти:

 0893 870 480

 

 

E-mail:

 adwokatite@abv.bg

 

Адрес:

 гр.София, бул. „Витоша“, № 1А „Търговски дом“, ет.3, кантора 367

 

Приемно време:

от 10.00 ч. до 19.00 ч.  (всеки работен ден)