КАКВО ДА ПРАВИМ ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ?

ПТП-1030x522

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

Закон за движение по пътищата

2.Задължения на участник в пътнотранспортно произшествие

Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен:

 1. Без да създава опасност за движението по пътя, да спре, за да установи какви са последиците от произшествието;
 2. Когато при произшествието са пострадали хора:
 • да уведоми компетентната служба на Министерството на вътрешните работи;
 • да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на компетентните органи на Министерството на вътрешните работи;
 • до пристигането на органите на Министерството на вътрешните работи, съобразно необходимостта, да вземе мерки за безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;
 • да не премества превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променя състоянието му до идването на органите на Министерството на вътрешните работи, освен ако с него е необходимо да превози до лечебното заведение пострадалите, след което е длъжен веднага да се завърне на мястото на произшествието;
 • да вземе мерки следите от пътнотранспортното произшествие да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от компетентните служби;
 • да не консумира алкохолни напитки до пристигането на контролните органи;
 1. когато при произшествието са причинени само имуществени вреди:
 • да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието;
 • ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те преместват превозните средства, така че да не възпрепятстват движението и попълват своите данни в двустранен констативен протокол за пътнотранспортното произшествие;
 • ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват съответната служба за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието, и изпълняват дадените им указания.

Всеки участник в пътнотранспортно произшествие е длъжен при поискване от други участници в движението да дава данни за самоличността си и за задължителната си застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, а в зависимост от последиците от произшествието и да уведоми собствениците на имуществото, което е повредил в резултат на произшествието.

3.Задължения на водач, който не е участник в пътнотранспортно произшествие

Водач на моторно превозно средство, който не е участник в пътнотранспортно произшествие, когато пристигне на мястото на произшествието, съобразно необходимостта е длъжен:

 • да вземе мерки за осигуряване безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;
 • да уведоми за произшествието органите на Министерството на вътрешните работи или администрацията на общината, на чиято територия е станало произшествието, ако при произшествието има пострадали хора.

4.Службите за контрол на Министерството на вътрешните работи посещават задължително мястото на пътнотранспортното произшествие, когато:

 • при произшествието има убит или ранен човек;
 • произшествието е предизвикало задръстване на платното за движение;
 • в произшествието участва пътно превозно средство, което превозва опасен товар или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това създава опасност за движението;
 • има съмнение, че участник в произшествието е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози, или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство;
 • произшествието е с участието на пътно превозно средство на Министерството на отбраната или на Българската армия, както и на съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея; в този случай се уведомява служба „Военна полиция“ към министъра на отбраната;
 • между участниците в произшествието има разногласие относно обстоятелствата, свързани с него;
 • произшествието е с един участник и моторното превозно средство не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му от произшествието вреди.

Службите за контрол на Министерството на вътрешните работи издават протокол за посещението на мястото на пътнотранспортното произшествие.