ЗАКЛЮЧВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА ОРЪЖИЕ

big_1006692.jpg

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Съгласно новите промени в чл.96 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за ловни или спортни цели, пренасят огнестрелното оръжие без поставени в него или в зарядното устройство боеприпаси в затворен транспортен куфар. Дългоцевното оръжие може да се пренася и в калъф със заключващо устройство на спусъка.

2.Какво представлява устройството?

С монтирането на устройството се ограничава напълно достъпа до спусъка на оръжието, респективно неволното, както и умишленото му натискане. Така дори да е забравен патрон в цевната кутия, вероятността от неволен изстрел се свежда до минимум. Съществуват множество варианти за такива устройства. Някой са с ключ, а други с шифър. Без значение е кой от вариантите ще бъде закупен. Важното е устройството да бъде сложено върху оръжието при неговото пренасяне.

3.Кога трябва да се сложи заключващо устройство?

Заключващото устройство се слага на оръжието тогава, когато го пренасяте. Не е необходимо да слагате заключващо устройство на всички  оръжия, които притежавате, а само на тези, които пренасяте . Ако пренасяте повече пушки наведнъж, тогава всяка трябва да бъде обезопасена с такова устройство или да бъде в куфар. 

4.Санкции

Лице, получило разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за спортни или ловни цели, което пренася огнестрелното оръжие, боеприпасите за него, барута и капсулите в нарушение на изискванията на чл. 96, ал. 4 от закона, се наказва с глоба в размер 500 лв.

При повторно нарушение се налага глоба в размер 1000 лв. и отнемане на разрешението за срок от една година.