Абонамент

Адвокатска кантора Петър Атанасов и Габриела Нешева предлага и абонаментна дейност. Минималната цена на абонаментното обслужване на фирми включва 10 (десет) действия от страна на адвокатската кантора, които могат да представляват:

  • устна консултация
  • писмена консултация
  • изготвяне на неспецифични документи
  • срещи с клиентите, както и техните опоненти
  • преговори за извънсъдебно разрешаване на спорове
  • проверки и справки по текущи дела на клиентите в различни институции